fbpx

HỒNG KÔNG

Hồng Kông hay Hương Cảng; nằm trên bờ biển Đông Nam của Trung Quốc. Lãnh thổ này, gồm hơn 260 hòn đảo; nằm về phía Đông của Đồng bằng châu thổ Châu Giang; giáp với thành phố Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông về phía Bắc và nhìn ra Biển Đông ở phía Đông, Tây và Nam.

  1. Home
  2. HỒNG KÔNG
Filter
Filter × Close

Ivey Business School

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: Hong Kong, Wan Chai, Harbour Road, Ivey Business SchoolWebsite: http://www.ivey.com.hk/Điện thoại: +852 2135 2299

Pui Ching Academy

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: Pui Ching Academy, Shanghai Street, Yau Ma Tei, Hong KongWebsite: http://www.pca.edu.hk/Điện thoại: +852 2332 6611

HKU SPACE

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: HKU SPACE - Headquarters, The University of Hong Kong Pok Fu Lam Road, Lung Fu Shan, Hong KongWebsite: https://hkuspace.hku.hk/Điện thoại: +852 3762 6262

Chu Hai College of Higher Education

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: Chu Hai College of Higher Education, Tuen Mun, Hong KongWebsite: http://www.chuhai.edu.hk/Điện thoại: +852 2408 9928

Hang Seng Management College

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: Hang Seng Management College, Hang Shin Lane, Siu Lek Yuen, Hong KongWebsite: https://www.hsu.edu.hk/Điện thoại: +852 3963 5000

Hong Kong Adventist College

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: Hong Kong Adventist College, Clear Water Bay Road, Clear Water Bay, Hong KongWebsite: https://www.hkac.edu/Điện thoại: +852 2719 1668

Hong Kong Nang Yan College of Higher Education (NYC)

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: Hong Kong Nang Yan College, Lai Chi Kok Road, Sham Shui Po, Hong KongWebsite: http://www.ny.edu.hk/Điện thoại: +852 3996 1000

Yew Chung Community College (YCCC)

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: Hong Kong, Tin Wan, Tin Wan Hill Road, 2, Yew Chung Community CollegeWebsite: http://www.yccece.edu.hk/Điện thoại: +852 3977 9877

Hong Kong Shue Yan University

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: Shue Yan University, Wai Tsui Crescent, North Point, Hong KongWebsite: https://www.hksyu.edu/Điện thoại: +852 2570 7110

Centennial College

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: 3 Wah Lam Path, Waterfall Bay, Hong KongWebsite: https://www.centennialcollege.hku.hk/Điện thoại: +852 3762 6200

Open University of Hong Kong

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: The Open University of Hong Kong, Good Shepherd Street, Ho Man Tin, Hong KongWebsite: http://www.ouhk.edu.hk/wcsprd/Satellite?pagename=OUHK/tcSingPage&lang=engĐiện thoại: +852 2711 2100

PolyU Design

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: The Hong Kong Polytechnic University - School of Design, Yuk Choi Road, Hung Hom, Hong KongWebsite: http://www.sd.polyu.edu.hk/Điện thoại: +852 2786 5454

Kaplan Business and Accountancy School

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: Kaplan Business & Accountancy School 楷博商業及會計學校, Hennessy Road, Wan Chai, Hong KongWebsite: http://www.kbas.edu.hk/Điện thoại: +852 2836 0332

YMCA College of Careers

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: Hong Kong, Yau Ma Tei, Waterloo Road, Ymca College Of CareersWebsite: http://www.ymca.edu.hk/Điện thoại: +852 2783 3500

University of Upper Iowa Hong Kong

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: Upper Iowa Education Center, North Point, Hong KongWebsite: https://uiu.edu/future/articulations/hong-kong-ywca.htmlĐiện thoại: +852 2510 8991

The University of Chicago Booth - School of Business

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: 168 Victoria Road, Mount Davis, Hong KongWebsite: https://www.chicagobooth.edu/about/locations/hong-kongĐiện thoại: +852.2533.9500

Faculty of Applied Sciences and Textiles, The Hong Kong Polytechnic University

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: The Hong Kong Polytechnic University, Yuk Choi Road, Hung Hom, Hong KongWebsite: http://www.polyu.edu.hk/Điện thoại: +852 2766 5111

Hong Kong Institute of Technology (HKIT)

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: Hong Kong Institute of Technology, Nam Cheong Street, Sham Shui Po, Hong KongWebsite: http://www.hkit.edu.hk/Điện thoại: +852 2782 2433

Hong Kong Art School (HKAS)

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: Hong Kong Art School, Tam Kung Temple Road, A Kung Ngam, Hong KongWebsite: http://www.hkas.edu.hk/Điện thoại: +852 2922 2822

Hong Kong College of Technology

0.0

Cần cập nhật thông tin

Quốc gia: Hong Kong College of Technology, Hennessy Road, Wan Chai, Hong KongWebsite: http://www.hkct.edu.hk/Điện thoại: +852 2926 1222