fbpx

Đại Học Khoa học ứng dụng Zuyd (Zuyd University) là một trường đại học với các cơ sở dạy nghề ở Heerlen, Sittard và Maastricht, phía đông nam Hà Lan. Đại học Zuyd cung cấp các chương trình cho các bậc học Cử nhân, Thạc sĩ và chương trình trao đổi sinh viên quốc tế. Các khóa học được cung cấp tại Zuyd được công nhận trên toàn Hà Lan và quốc tế. Đại học này là một tổ chức hiện đại và rất tiến bộ cũng như được trang bị đầy đủ cơ sở giáo dục tân tiến, đa dạng và cơ hội nghề nghiệp cao cho sinh viên.

Đại Học Khoa học ứng dụng Zuyd (Zuyd University) là một trường đại học với các cơ sở dạy nghề ở Heerlen, Sittard và Maastricht, phía đông nam Hà Lan. Đại học Zuyd cung cấp các chương trình cho các bậc học Cử nhân, Thạc sĩ và chương trình trao đổi sinh viên quốc tế. Các khóa học được cung cấp tại Zuyd được công nhận trên toàn Hà Lan và quốc tế. Đại học này là một tổ chức hiện đại và rất tiến bộ cũng như được trang bị đầy đủ cơ sở giáo dục tân tiến, đa dạng và cơ hội nghề nghiệp cao cho sinh viên.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Zuyd University of Applied Sciences

Location: Zuyd Hogeschool, Nieuw Eyckholt, Heerlen, NetherlandsPhone: +31 45 400 6060
Website: http://www.zuyd.nl/
Distance: 0 km