Công nghệ thiết kế Natcoll (Natcoll Design Technology) có 3 cơ sở tại Auckland, Wellington, Christchurch. Trường cung cấp một loạt khóa học được thiết kế nhằm nâng cao các kỹ năng kỹ thuật để đáp ứng cho sự nghiệp trong ngành công nghiệp sáng tạo kỹ thuật số. Phạm vi khóa học ngày càng mở rộng bao gồm chương trình cấp giấy chứng nhận VI về đào tạo nghề, giấy chứng nhận tiên tiến dựa trên các dự án. Natcoll giảng dạy chuyên ngành bao gồm hoạt hình, thiết kế đồ họa, thiết kế web, sản xuất kỹ thuật số, sản xuất video & tương tác truyền thông. Học viện có hơn 600 sinh viên đăng ký nhập học hàng năm

Công nghệ thiết kế Natcoll (Natcoll Design Technology) có 3 cơ sở tại Auckland, Wellington, Christchurch. Trường cung cấp một loạt khóa học được thiết kế nhằm nâng cao các kỹ năng kỹ thuật để đáp ứng cho sự nghiệp trong ngành công nghiệp sáng tạo kỹ thuật số. Phạm vi khóa học ngày càng mở rộng bao gồm chương trình cấp giấy chứng nhận VI về đào tạo nghề, giấy chứng nhận tiên tiến dựa trên các dự án. Natcoll giảng dạy chuyên ngành bao gồm hoạt hình, thiết kế đồ họa, thiết kế web, sản xuất kỹ thuật số, sản xuất video & tương tác truyền thông. Học viện có hơn 600 sinh viên đăng ký nhập học hàng năm

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Embassy English Auckland School

  Location: Embassy English Auckland Karangahape Road, Auckland, New ZealandPhone: +64 9-306 2600
  Website: http://www.embassyenglish.com/schools/new-zealand/auckland
  Distance: 0.19 km

  New Zealand Institute of Studies

  Location: New Zealand Institute of Studies Queen Street, Auckland, New ZealandPhone: +64 9-356 6688
  Website: http://www.nzios.ac.nz/
  Distance: 1.06 km

  Kaplan International English

  Location: 10 Titoki St, Parnell, Auckland 1052, Niu Di-lânPhone: +64 9-307 6507
  Website: https://www.kaplaninternational.com/new-zealand/auckland/english-school-auckland
  Distance: 1.45 km

  Techtorium - New Zealand Institute of Information Technology

  Location: Techtorium NZIIT, Newmarket, Auckland, New ZealandPhone: +64 9-529 7523
  Website: https://techtorium.ac.nz/
  Distance: 1.76 km

  The Photography Institute

  Location: 161 Manukau Road, Epsom, Auckland, New ZealandPhone: +64 9-889 3586
  Website: https://www.thephotographyinstitute.co.nz/
  Distance: 2.77 km