fbpx

Được thành lập năm 1886, đại học Yeshiva (Yeshiva University) nằm ở New York. Trường cấp bằng cử nhân, cao học, chuyên ngành về nghệ thuật tự do, khoa học, y, luật, kinh doanh, công tác xã hội, nghiên cứu Do Thái & giáo dục, tâm lý học. Học viện có 4 cơ sở: Wilf, Israel Henry Beren, trung tâm Brookdale ở Manhattan, Jack & Pearl Resnick tại Bronx. Theo số liệu thống kê học kỳ mùa thu 2007, đại học Yeshiva có 7,427 sinh viên

Được thành lập năm 1886, đại học Yeshiva (Yeshiva University) nằm ở New York. Trường cấp bằng cử nhân, cao học, chuyên ngành về nghệ thuật tự do, khoa học, y, luật, kinh doanh, công tác xã hội, nghiên cứu Do Thái & giáo dục, tâm lý học. Học viện có 4 cơ sở: Wilf, Israel Henry Beren, trung tâm Brookdale ở Manhattan, Jack & Pearl Resnick tại Bronx. Theo số liệu thống kê học kỳ mùa thu 2007, đại học Yeshiva có 7,427 sinh viên

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Teachers College Columbia University

Location: Teachers College, Columbia University, West 120th Street, New York, NY, USAPhone: +1 212-678-3000
Website: http://www.tc.columbia.edu/
Distance: 5.21 km

Hunter College of The City University of New York

Location: Hunter College, Park Avenue, New York, NY, USAPhone: +1 212-772-4000
Website: http://www.hunter.cuny.edu/
Distance: 9.62 km

Monroe College

Location: Monroe College, Jerome Avenue, Bronx, NY, USAPhone: +1 800-556-6676
Website: http://www.monroecollege.edu/
Distance: 2.89 km

Lehman College of The City University of New York

Location: 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468, United StatesPhone: +1 718-960-8000
Website: http://www.lehman.cuny.edu/
Distance: 3.94 km

Yeshiva University

Location: Yeshiva University, West 185th Street, New York, NY, USAPhone: +1 212-960-5400
Website: http://www.yu.edu/
Distance: 0 km

Manhattan College

Location: Manhattan College, Manhattan College Parkway, Bronx, NY, USAPhone: +1 718-862-8000
Website: http://www.manhattan.edu/
Distance: 4.98 km