fbpx

Thông tin chung

Đại học Yale (Yale University) là một trong những thành viên của Ivy League. Trường tư nhân thành lập vào năm 1701 ở New Haven, Connecticut. Đại học Yale bao gồm 3 bộ phận chính: Cao đẳngYale (đào tạo đại học), Trường đại học Nghệ thuật và Khoa học, và các trường đào tạo chuyên ngành. Đại học Yale tổ chức khóa học và nghiên cứu thông qua 11 trường: nghệ thuật và khoa học, thần học, lâm nghiệp và nghiên cứu môi trường, pháp luật, quản lý, y học, điều dưỡng, và 4 trường nghệ thuật: kiến trúc, nghệ thuật, kịch, và âm nhạc.

Thông tin chung

Đại học Yale (Yale University) là một trong những thành viên của Ivy League. Trường tư nhân thành lập vào năm 1701 ở New Haven, Connecticut. Đại học Yale bao gồm 3 bộ phận chính: Cao đẳngYale (đào tạo đại học), Trường đại học Nghệ thuật và Khoa học, và các trường đào tạo chuyên ngành. Đại học Yale tổ chức khóa học và nghiên cứu thông qua 11 trường: nghệ thuật và khoa học, thần học, lâm nghiệp và nghiên cứu môi trường, pháp luật, quản lý, y học, điều dưỡng, và 4 trường nghệ thuật: kiến trúc, nghệ thuật, kịch, và âm nhạc.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of New Haven

Location: 300 Boston Post Rd, West Haven, CT 06516, USAPhone: 1-800-342-5864
Website: https://www.newhaven.edu/
Distance: 4.29 km

Yale University

Location: Yale University, New Haven, CT, USAPhone: 203-432-4771
Website: https://www.yale.edu/
Distance: 0 km