fbpx

Xi’an Jiaotong-Liverpool University

Ngày đăng 2019-01-10
Quốc gia Trung Quốc
Xếp hạng
0.0

Đại Học Xi’an Jiaotong-Liverpool (Xi’an Jiaotong-Liverpool University – XJTLU), được thành lập vào năm 2004, là một trường đại học tọa lạc tại thành phố lịch sử Tô Châu, Trung Quốc. Hiện đang có khoảng 8000 sinh viên đang theo học tại đây. XJTLU có 60 chương trình học thuộc các ngành như Khoa học, Kỹ sư, Kinh doanh, Tài chính, Kiến trúc, Quy hoạch đô thị, Ngôn ngữ và Văn hóa được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trường có một số học bổng dành cho sinh viên quốc tế và nhiều mối quan hệ đối tác với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu quốc tế.

Đại Học Xi’an Jiaotong-Liverpool (Xi’an Jiaotong-Liverpool University – XJTLU), được thành lập vào năm 2004, là một trường đại học tọa lạc tại thành phố lịch sử Tô Châu, Trung Quốc. Hiện đang có khoảng 8000 sinh viên đang theo học tại đây. XJTLU có 60 chương trình học thuộc các ngành như Khoa học, Kỹ sư, Kinh doanh, Tài chính, Kiến trúc, Quy hoạch đô thị, Ngôn ngữ và Văn hóa được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trường có một số học bổng dành cho sinh viên quốc tế và nhiều mối quan hệ đối tác với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu quốc tế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Xi'an Jiaotong-Liverpool University

Location: Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Wuzhong, Suzhou, ChinaPhone: +86 512 8816 1000
Website: http://www.xjtlu.edu.cn/zh/
Distance: 0 km