fbpx

Đại học Xavier (Xavier University) là trường tư thục, được thành lập năm 1831. Học viện nằm ở Cincinnati, Ohio với 6,6464 sinh viên theo học hiện nay. Trường cấp bằng cử nhân, cao học, MBA, Med. Tất cả các chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua cao đẳng khoa học & nghệ thuật; cao đẳng khoa học xã hội, y tế & giáo dục; cao đẳng kinh doanh. Khóa học về kế toán, nghệ thuật, khoa học, tâm lý học, quản trị, truyền hình & phát thanh, giáo dục, thần học, tư pháp hình sự, điều dưỡng, thương mại, thể thao & thể hình, tài chính, hệ thống thông tin

Đại học Xavier (Xavier University) là trường tư thục, được thành lập năm 1831. Học viện nằm ở Cincinnati, Ohio với 6,6464 sinh viên theo học hiện nay. Trường cấp bằng cử nhân, cao học, MBA, Med. Tất cả các chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua cao đẳng khoa học & nghệ thuật; cao đẳng khoa học xã hội, y tế & giáo dục; cao đẳng kinh doanh. Khóa học về kế toán, nghệ thuật, khoa học, tâm lý học, quản trị, truyền hình & phát thanh, giáo dục, thần học, tư pháp hình sự, điều dưỡng, thương mại, thể thao & thể hình, tài chính, hệ thống thông tin

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Cincinnati State Technical And Community College

Location: Cincinnati State Technical and Community College, Central Parkway, Cincinnati, OH, USAPhone: +1 513-569-1500
Website: https://www.cincinnatistate.edu/
Distance: 5.36 km

Xavier University

Location: Xavier University, Victory Parkway, Cincinnati, OH, USAPhone: +1 513-745-3000
Website: http://www.xavier.edu/
Distance: 0 km

Rivier University

Location: Xavier University, Victory Parkway, Cincinnati, Ohio, Hoa KỳPhone: 513-745-3000
Website: https://www.xavier.edu/
Distance: 0 km

University of Cincinnati

Location: 141 W University Ave, Cincinnati, OH 45219, USAPhone: +1 513-556-6000
Website: https://www.uc.edu/
Distance: 3.94 km