fbpx

Thông tin chung

Trường Đại học Quốc gia Wright (Wright State University) được thành lập năm 1967, là một trường đại học công lập ở thành phố Dayton, Ohio với khoảng 17,000 sinh viên đang theo học tại đây. Tất cả các chương trình học được tổ chức tại các trường cao đẳng/trường như: Kinh doanh, Giáo dục và Dịch vụ nhân sinh, Kỹ sư và Tin học, Nghệ thuật tự do (Liberal Arts), Điều dưỡng và Y tế, Khoa học và Toán học, Dược, và Tâm lý chuyên ngành. Trường cấp hơn 100 bằng đại học và 50 bằng tiến sĩ triết học, bằng sau đại học và bằng chuyên ngành.

Thông tin chung

Trường Đại học Quốc gia Wright (Wright State University) được thành lập năm 1967, là một trường đại học công lập ở thành phố Dayton, Ohio với khoảng 17,000 sinh viên đang theo học tại đây. Tất cả các chương trình học được tổ chức tại các trường cao đẳng/trường như: Kinh doanh, Giáo dục và Dịch vụ nhân sinh, Kỹ sư và Tin học, Nghệ thuật tự do (Liberal Arts), Điều dưỡng và Y tế, Khoa học và Toán học, Dược, và Tâm lý chuyên ngành. Trường cấp hơn 100 bằng đại học và 50 bằng tiến sĩ triết học, bằng sau đại học và bằng chuyên ngành.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Wright State University

Location: 3640 Colonel Glenn Hwy, Dayton, OH, USAPhone: (937) 775-1000
Website: http://www.wright.edu/
Distance: 0 km