fbpx

Học viện bách khoa Worcester (Worcester Polytechnic Institute) là trường tư thục, được thành lập năm 1865 tại Worcester, Massachusetts. Với khoảng 4,157 sinh viên theo học, trường cấp bằng cử nhân, cao học trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ, quản lý, khoa học xã hội, nhân văn & nghệ thuật. Bằng BS, MS, ME, MBA, PhD cũng được cung cấp. Học viện bách khoa Worcester còn tổ chức chương trình đào tạo từ xa, nghiên cứu dự bị chuyên ngành

Học viện bách khoa Worcester (Worcester Polytechnic Institute) là trường tư thục, được thành lập năm 1865 tại Worcester, Massachusetts. Với khoảng 4,157 sinh viên theo học, trường cấp bằng cử nhân, cao học trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ, quản lý, khoa học xã hội, nhân văn & nghệ thuật. Bằng BS, MS, ME, MBA, PhD cũng được cung cấp. Học viện bách khoa Worcester còn tổ chức chương trình đào tạo từ xa, nghiên cứu dự bị chuyên ngành

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Massachusetts Medical School

Location: University of Massachusetts Medical School, North Lake Avenue, Worcester, MA, USAPhone: +1 508-856-8989
Website: http://umassmed.edu/
Distance: 3.73 km

Worcester Polytechnic Institute

Location: Worcester Polytechnic Institute, Institute Road, Worcester, MA, USAPhone: +1 508-831-5000
Website: http://www.wpi.edu/
Distance: 0 km

Clark University

Location: Clark University, Main Street, Worcester, Massachusetts, Hoa KỳPhone: 508-793-7711
Website: https://www.clarku.edu/
Distance: 2.88 km

Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences

Location: Mcphs University, Foster Street, Worcester, MA, USAPhone: +1 617-732-2800
Website: https://www.mcphs.edu/
Distance: 1.23 km