fbpx

Trường Cao đẳng Thành phố Wirral là một trường cao đẳng đào tạo chuyên sâu nằm ở Birkenhead, Wirral, Vương Quốc Anh hỗ trợ cho hơn 17.500 sinh viên hàng năm. Trường tổ chức các khóa học trong các môn học như Lữ hành, Giải trí và Du lịch; Trình độ Tuyển sinh được hỗ trợ; Thể thao và Giải trí; Khoa học công nghiệp; An toàn; Sức khỏe và Môi trường học; Bán lẻ; Dịch vụ Công và đồng nhất; Nghệ thuật biểu diễn; Truyền thông; Toán học; Quản lý; Ngôn ngữ; CNTT; Nhân văn và Nghiên cứu xã hội; Lịch sử; Sức khỏe và Chăm sóc xã hội; Tiếng Anh dành cho những người nói các ngôn ngữ khác; Tiếng Anh; Cơ khí; Đào tạo giáo viên; Xây dựng; Phục vụ ăn uống; Khách sạn; Nghệ thuật và Thiết kế; Quản trị Kinh doanh; và Kế toán.

Trường Cao đẳng Thành phố Wirral là một trường cao đẳng đào tạo chuyên sâu nằm ở Birkenhead, Wirral, Vương Quốc Anh hỗ trợ cho hơn 17.500 sinh viên hàng năm. Trường tổ chức các khóa học trong các môn học như Lữ hành, Giải trí và Du lịch; Trình độ Tuyển sinh được hỗ trợ; Thể thao và Giải trí; Khoa học công nghiệp; An toàn; Sức khỏe và Môi trường học; Bán lẻ; Dịch vụ Công và đồng nhất; Nghệ thuật biểu diễn; Truyền thông; Toán học; Quản lý; Ngôn ngữ; CNTT; Nhân văn và Nghiên cứu xã hội; Lịch sử; Sức khỏe và Chăm sóc xã hội; Tiếng Anh dành cho những người nói các ngôn ngữ khác; Tiếng Anh; Cơ khí; Đào tạo giáo viên; Xây dựng; Phục vụ ăn uống; Khách sạn; Nghệ thuật và Thiết kế; Quản trị Kinh doanh; và Kế toán.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Wirral Metropolitan College

Location: Wirral Metropolitan College, Old Chester Road, Bebington, Wirral, UKPhone: +44 151 643 8180
Website: https://wmc.ac.uk/
Distance: 0 km

Liverpool Institute for Performing Arts

Location: Liverpool Institute for Performing Arts, Mount Street, Liverpool, UKPhone: +44 151 330 3000
Website: https://www.lipa.ac.uk/
Distance: 5.16 km

Liverpool School of Tropical Medicine

Location: Liverpool School of Tropical Medicine, Pembroke Place, Liverpool, UKPhone: +44 151 705 3100
Website: http://www.lstmed.ac.uk/
Distance: 6.15 km

University of Liverpool - Online Higher Education

Location: University of Liverpool, Liverpool, UKPhone: +44 151 794 2000
Website: https://www.liverpool.ac.uk/
Distance: 5.99 km

City of Liverpool College

Location: The City of Liverpool College, Roscoe Street, Liverpool, Vương Quốc AnhPhone: +44 151 252 3000
Website: http://www.liv-coll.ac.uk/
Distance: 5.19 km

Liverpool Hope University

Location: Liverpool Hope University - Hope Park Campus, Liverpool, Vương Quốc AnhPhone: +44 151 291 3000
Website: http://www.hope.ac.uk/
Distance: 8.52 km