fbpx

Học viện công nghệ Waikato (Waikato Institute of Technology) là trường công nghệ/bách khoa lớn nhất New Zealand (ITPs). Trường có 7 cơ sở ở khu vực Waikato, cung cấp chương trình cử nhân, thạc sỹ, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận và các bậc danh dự trong những lĩnh vực cụ thể. Wintec bao gồm các khoa như trường kinh doanh, giáo dục, phát triển xã hội, y tế, nghệ thuật truyền thông, thể thao và khoa học thể chất, tiếng anh, công nghệ thông tin, du lịch quốc tế, thương mại, khoa học & các ngành công nghiệp mũi nhọn, nghiên cứu cơ bản.

Học viện công nghệ Waikato (Waikato Institute of Technology) là trường công nghệ/bách khoa lớn nhất New Zealand (ITPs). Trường có 7 cơ sở ở khu vực Waikato, cung cấp chương trình cử nhân, thạc sỹ, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận và các bậc danh dự trong những lĩnh vực cụ thể. Wintec bao gồm các khoa như trường kinh doanh, giáo dục, phát triển xã hội, y tế, nghệ thuật truyền thông, thể thao và khoa học thể chất, tiếng anh, công nghệ thông tin, du lịch quốc tế, thương mại, khoa học & các ngành công nghiệp mũi nhọn, nghiên cứu cơ bản.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

The University of Waikato English Language Programmes

Location: University of Waikato, Hillcrest, Hamilton, New ZealandPhone: +64 7-856 2889
Website: http://www.waikato.ac.nz/
Distance: 3.5 km

The University of Waikato Foundation Studies Programme

Location: University of Waikato, Hillcrest, Hamilton, New ZealandPhone: +64 7-856 2889
Website: http://www.waikato.ac.nz/
Distance: 3.5 km

Wintec

Location: Wintec, Whitiora, Hamilton, New ZealandPhone: +64 800 294 6832
Website: http://www.wintec.ac.nz/
Distance: 0 km

The University of Waikato

Location: University of Waikato, Hillcrest, Hamilton, New ZealandPhone: +64 7-856 2889
Website: http://www.waikato.ac.nz/
Distance: 3.5 km