fbpx
Wilfrid Laurier University, thường được gọi là Laurier, có hai trụ sở chính, một tại Waterloo và một ở Brantford. Ngoài ra, Khoa Công tác xã hội đặt ở ngoài thị trấn Kitchener và chương trình MBA dạy vào cuối tuần lại diễn ra ở Toronto. Mới đây, một khu học xá quốc tế của trường đã được mở cửa tại Chongqing, Trung Quốc. Laurier có các chương trình học được công nhận đẳng cấp thế giới trong lĩnh vực Nghệ thuật và Khoa học Xã hội, Kinh doanh và Kinh tế, Âm nhạc, Khoa học, Công tác xã hội và Giáo dục. Với tỉ lệ 96% sinh viên có công việc sau khi tốt nghiệp, Laurier là một ngôi trường có sức hút rất lớn với sinh viên trong và ngoài Canada.

 

Wilfrid Laurier University, thường được gọi là Laurier, có hai trụ sở chính, một tại Waterloo và một ở Brantford. Ngoài ra, Khoa Công tác xã hội đặt ở ngoài thị trấn Kitchener và chương trình MBA dạy vào cuối tuần lại diễn ra ở Toronto. Mới đây, một khu học xá quốc tế của trường đã được mở cửa tại Chongqing, Trung Quốc. Laurier có các chương trình học được công nhận đẳng cấp thế giới trong lĩnh vực Nghệ thuật và Khoa học Xã hội, Kinh doanh và Kinh tế, Âm nhạc, Khoa học, Công tác xã hội và Giáo dục. Với tỉ lệ 96% sinh viên có công việc sau khi tốt nghiệp, Laurier là một ngôi trường có sức hút rất lớn với sinh viên trong và ngoài Canada.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Waterloo Renison University College

Location: Renison University College, Westmount Road North, Waterloo, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 519-884-4404
Website: https://uwaterloo.ca/renison/
Distance: 1.75 km

University of Waterloo St. Jerome's University

Location: St. Jerome's University, Westmount Road North, Waterloo, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 519-884-8111
Website: https://www.sju.ca/
Distance: 1.6 km

University of Waterloo St. Paul's University College

Location: St. Paul's University College, Westmount Road North, Waterloo, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 519-885-1460
Website: https://uwaterloo.ca/stpauls/
Distance: 1.71 km

Wilfrid Laurier University

Location: Wilfrid Laurier University, University Avenue West, Waterloo, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 519-884-1970
Website: https://wlu.ca/
Distance: 0 km

University of Waterloo

Location: University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Ca-na-đaDistance: 1.25 km