fbpx

Westminster College

Ngày đăng 2018-12-29
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Trường cao đẳng Westminster là một tổ chức đào tạo có đăng ký cung cấp các khóa học được quốc gia và quốc tế công nhận. Trường được đặt tại Sydney, Australia. Trường cấp văn bằng về kế toán, quản lý kinh doanh và chứng chỉ về chế biến thực phẩm (làm bánh bán lẻ). Trường có sự linh hoạt để giúp sinh viên học nhanh chóng bằng cách cho phép đăng ký giờ học nhiều hơn so với yêu cầu mỗi tuần hoặc bằng cách thực hiện nghiên cứu bên ngoài trường và nộp các bản đánh giá khi đã hoàn thành.

Trường cao đẳng Westminster là một tổ chức đào tạo có đăng ký cung cấp các khóa học được quốc gia và quốc tế công nhận. Trường được đặt tại Sydney, Australia. Trường cấp văn bằng về kế toán, quản lý kinh doanh và chứng chỉ về chế biến thực phẩm (làm bánh bán lẻ). Trường có sự linh hoạt để giúp sinh viên học nhanh chóng bằng cách cho phép đăng ký giờ học nhiều hơn so với yêu cầu mỗi tuần hoặc bằng cách thực hiện nghiên cứu bên ngoài trường và nộp các bản đánh giá khi đã hoàn thành.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 0.29 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 5.94 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 2.44 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.33 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 0.46 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.92 km