fbpx
Cao đẳng cộng đồng Western Wyoming (Western Wyoming Community College) được thành lập năm 1959 như một trường cộng đồng tổng hợp. Đây là học viện công lập tại Rock Springs với một trung tâm mở rộng ở Green River, Sweetwater County, Wyoming. Trường có 3,400 sinh viên đến từ Wyoming, Hoa Kỳ và trên thế giới. Chương trình liên thông hệ 2 năm cấp bằng cử nhân, bằng dạy nghề hệ 2 năm, chứng chỉ dạy nghề. Cao đẳng cộng đồng Western Wyoming cung cấp một số văn bằng hệ 4 năm liên kết với đại học Wyoming ở Laramie, Wyoming.

 

Cao đẳng cộng đồng Western Wyoming (Western Wyoming Community College) được thành lập năm 1959 như một trường cộng đồng tổng hợp. Đây là học viện công lập tại Rock Springs với một trung tâm mở rộng ở Green River, Sweetwater County, Wyoming. Trường có 3,400 sinh viên đến từ Wyoming, Hoa Kỳ và trên thế giới. Chương trình liên thông hệ 2 năm cấp bằng cử nhân, bằng dạy nghề hệ 2 năm, chứng chỉ dạy nghề. Cao đẳng cộng đồng Western Wyoming cung cấp một số văn bằng hệ 4 năm liên kết với đại học Wyoming ở Laramie, Wyoming.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Western Wyoming Community College

Location: Western Wyoming Community College, College Drive, Rock Springs, WY, USAPhone: +1 307-382-1600
Website: https://www.westernwyoming.edu/
Distance: 0 km