fbpx

Đại học Tây Washington (Western Washington University) hay còn gọi là Western được thành lập năm 1893 dưới tên gọi trường New Whatcom Normal. Trường tọa lạc tại Bellingham, Washington với khoảng 13,700 sinh viên theo học. Western cấp bằng cử nhân, thạc sỹ về nghệ thuật, khoa học, giáo dục, quản trị kinh doanh, âm nhạc và sư phạm. Các khóa học được giảng dạy tại các trường cao đẳng: kinh doanh và kinh tế, cao đẳng Fairhaven, nghệ thuật biểu diễn, khoa học xã hội và nhân văn, cao đẳng môi trường Huxley, khoa học và công nghệ, cao đẳng sư phạm Woodring, trường Graduate.

Đại học Tây Washington (Western Washington University) hay còn gọi là Western được thành lập năm 1893 dưới tên gọi trường New Whatcom Normal. Trường tọa lạc tại Bellingham, Washington với khoảng 13,700 sinh viên theo học. Western cấp bằng cử nhân, thạc sỹ về nghệ thuật, khoa học, giáo dục, quản trị kinh doanh, âm nhạc và sư phạm. Các khóa học được giảng dạy tại các trường cao đẳng: kinh doanh và kinh tế, cao đẳng Fairhaven, nghệ thuật biểu diễn, khoa học xã hội và nhân văn, cao đẳng môi trường Huxley, khoa học và công nghệ, cao đẳng sư phạm Woodring, trường Graduate.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Whatcom Community College

Location: 237 W Kellogg Rd, Bellingham, WA 98226, Hoa KỳPhone: 360.383.3000
Website: https://whatcom.edu.com/
Distance: 6.7 km

Western Washington University

Location: Western Washington University, High Street, Bellingham, WA, USAPhone: +1 360-650-3000
Website: http://www.wwu.edu/
Distance: 0 km