fbpx
Huron University College là một trường đào tạo theo định hướng khai phóng (Liberal Art) tốt nhất của Canada. Được thành lập vào ngày 05 tháng 5 năm 1863, Huron University College cũng chính là ngôi trường sáng lập nên Western University. Với tên gọi ban đầu là Huron College, trường chính thức đổi tên thành Huron University College vào tháng 6 năm 2000. Tại Huron, sinh viên sẽ có cơ hội để tham gia trao đổi, đi thực tập, theo đuổi các hoạt động tình nguyện cũng như các chương trình phát triển kĩ năng lãnh đạo cho sinh viên. Ngoài một số chương trình cử nhân khai phóng, Huron còn có khóa học Thạc sĩ Thần học trong chương trình đào tạo.

 

Huron University College là một trường đào tạo theo định hướng khai phóng (Liberal Art) tốt nhất của Canada. Được thành lập vào ngày 05 tháng 5 năm 1863, Huron University College cũng chính là ngôi trường sáng lập nên Western University. Với tên gọi ban đầu là Huron College, trường chính thức đổi tên thành Huron University College vào tháng 6 năm 2000. Tại Huron, sinh viên sẽ có cơ hội để tham gia trao đổi, đi thực tập, theo đuổi các hoạt động tình nguyện cũng như các chương trình phát triển kĩ năng lãnh đạo cho sinh viên. Ngoài một số chương trình cử nhân khai phóng, Huron còn có khóa học Thạc sĩ Thần học trong chương trình đào tạo.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Western University (Ontario) Huron University College

Location: Huron University College, Western Road, London, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 519-438-7224
Website: http://www.huronuc.on.ca/
Distance: 0 km

Western University (Ontario) King's University College

Location: King's University College at Western University Canada, Epworth Avenue, London, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 519-433-3491
Website: http://www.kings.uwo.ca/
Distance: 1.72 km

Fanshawe College

Location: Fanshawe College, London, Ontario, Ca-na-đaDistance: 6.25 km

Western University (Ontario)

Location: Đại học Tây Ontario, Richmond St, London, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 519-661-2111
Website: http://www.uwo.ca/
Distance: 0.33 km