fbpx

Cao đẳng Western Colorado (Western State College of Colorado) ban đầu được thành lập dưới tên gọi trường chuẩn quốc gia Colorado dành cho trẻ em vào ngày 16/4/1901 và tên của trường đã được đổi thành như hiện tại. Đây là học viện nghệ thuật tự do công lập hệ 4 năm tại Gunnison, Colorado. Cao đẳng Western Colorado cấp 2 loại văn bằng: cử nhân nghệ thuật và cử nhân mỹ thuật trong một số chuyên ngành, đề tài phụ, nghiên cứu dự bị chuyên ngành. Trường có 2,400 sinh viên, 1/3 học viên ở ngoài Colorado. Các giảng viên của học viện đại diện cho 50 tiểu bang trên toàn địa hạt Colorado

Cao đẳng Western Colorado (Western State College of Colorado) ban đầu được thành lập dưới tên gọi trường chuẩn quốc gia Colorado dành cho trẻ em vào ngày 16/4/1901 và tên của trường đã được đổi thành như hiện tại. Đây là học viện nghệ thuật tự do công lập hệ 4 năm tại Gunnison, Colorado. Cao đẳng Western Colorado cấp 2 loại văn bằng: cử nhân nghệ thuật và cử nhân mỹ thuật trong một số chuyên ngành, đề tài phụ, nghiên cứu dự bị chuyên ngành. Trường có 2,400 sinh viên, 1/3 học viên ở ngoài Colorado. Các giảng viên của học viện đại diện cho 50 tiểu bang trên toàn địa hạt Colorado

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Western State Colorado University

Location: Western State Colorado University, Adams Street, Gunnison, CO, USAPhone: +1 970-943-2219
Website: https://www.western.edu/
Distance: 0 km