fbpx

Học viện công nghệ Western (Western Institute of Technology (WIT)) là tổ chức đào tạo đã đăng ký hoạt động. Trường thành lập với mục đích đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá & đảm bảo chất lượng được quy định bởi Chính quyền tiểu bang & liên bang Australia. WIT cung cấp một loạt khóa học ngắn hạn và chương trình được tài trợ bởi chính phủ.

Học viện công nghệ Western (Western Institute of Technology (WIT)) là tổ chức đào tạo đã đăng ký hoạt động. Trường thành lập với mục đích đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá & đảm bảo chất lượng được quy định bởi Chính quyền tiểu bang & liên bang Australia. WIT cung cấp một loạt khóa học ngắn hạn và chương trình được tài trợ bởi chính phủ.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Computer Power Institute

Location: 450 Queen Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: 09 916 6640
Website: https://computerpowerplus.ac.nz/
Distance: 3.32 km

Selmar Institute of Education

Location: Selmar Institute of Education, Wellington Street, St Kilda, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 1300 923 198
Website: https://selmar.edu.au/
Distance: 2.58 km

LH Martin Institute

Location: The LH Martin Institute, Spencer Road, Parkville Victoria, ÚcPhone: +61 3 8344 0756
Distance: 4.43 km

Mercury Institute of Victoria

Location: Mercury Institute of Victoria Pty Ltd, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9654 0101
Distance: 2.96 km

Barkly International College

Location: Barkly International College, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9600 2996
Website: http://www.barklycollege.com/
Distance: 2.77 km

Australian Academy of Hairdressing

Location: The Academy, Victoria Street, North Melbourne VIC, ÚcPhone: +1 719-598-5770
Website: https://thehairacademy.com.au/
Distance: 3.95 km