Học viện công nghệ Tây Taranaki (Western Institute of Technology at Taranaki) đứng thứ 3 về giáo dục, thuộc sự quản lý của nhà nước. Trường tọa lạc tại Taranaki, New Zealand, có các khóa học cấp chứng chỉ, văn bằng. Một loạt các lĩnh vực được tổ chức đào tạo bao gồm kinh doanh, điều dưỡng, khách sạn, Maori học, nhân văn, truyền thông, mỹ thuật, điện, kỹ thuật, máy móc tự động, hàn, mộc, kiến trúc, máy tính, làm tóc, thời trang, liệu Pháp làm đẹp, sư phạm mầm non, nông nghiệp.

Học viện công nghệ Tây Taranaki (Western Institute of Technology at Taranaki) đứng thứ 3 về giáo dục, thuộc sự quản lý của nhà nước. Trường tọa lạc tại Taranaki, New Zealand, có các khóa học cấp chứng chỉ, văn bằng. Một loạt các lĩnh vực được tổ chức đào tạo bao gồm kinh doanh, điều dưỡng, khách sạn, Maori học, nhân văn, truyền thông, mỹ thuật, điện, kỹ thuật, máy móc tự động, hàn, mộc, kiến trúc, máy tính, làm tóc, thời trang, liệu Pháp làm đẹp, sư phạm mầm non, nông nghiệp.

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Western Institute of Technology at Taranaki

  Location: Western Institute of Technology at Taranaki, Welbourn, New Plymouth, New ZealandPhone: +64 6-757 3100
  Website: http://www.witt.ac.nz/
  Distance: 0 km