fbpx

Đại học Tây Illinois (Western Illinois University) là học viện công lập với 13,400 sinh viên theo học hiện nay. Tên gọi của học viện là trường chuẩn Tây Illinois năm 1902-03. Khuôn viên chính nằm ở Macomb, Illinois, trong khi, đại học Tây Illinois – thành phố Quad tọa lạc tại Moline, Illinois. Học viện bao gồm 4 cao đẳng đào tạo: nghệ thuật & khoa học, kinh doanh & công nghệ, giáo dục & dịch vụ con người, nghệ thuật & truyền thông. Trường cấp bằng cử nhân, cao học; ngoài ra còn có bằng tiến sỹ sư phạm về lãnh đạo giáo dục.

 

Đại học Tây Illinois (Western Illinois University) là học viện công lập với 13,400 sinh viên theo học hiện nay. Tên gọi của học viện là trường chuẩn Tây Illinois năm 1902-03. Khuôn viên chính nằm ở Macomb, Illinois, trong khi, đại học Tây Illinois – thành phố Quad tọa lạc tại Moline, Illinois. Học viện bao gồm 4 cao đẳng đào tạo: nghệ thuật & khoa học, kinh doanh & công nghệ, giáo dục & dịch vụ con người, nghệ thuật & truyền thông. Trường cấp bằng cử nhân, cao học; ngoài ra còn có bằng tiến sỹ sư phạm về lãnh đạo giáo dục.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Western Illinois University

Location: Western Illinois University, University Cir, Macomb, IL, USAPhone: +1 309-298-1414
Website: http://www.wiu.edu/
Distance: 0 km