fbpx

West Australian Institute of Further Studies

Ngày đăng 2018-12-29
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Học viện nghiên cứu chuyên sâu Tây Australia (West Australian Institute of Further Studies (WAIFS)) là tổ chức đào tạo tại Tây Úc. WAIFS tổ chức đào tạo chất lượng cao về chăm sóc người già, trẻ em v.v. Trường hiểu được tầm quan trọng của khóa học, do đó, các giảng viên đều có kinh nghiệm thực tiễn về kinh doanh hiện đại, kiến thức và triết lý kinh doanh. Họ đều hướng đến mục tiêu phát triển chuyên môn hàng năm. Sinh viên có thể được nghiên cứu cũng như đi thực tập trong quá trình tham gia khóa học.

Học viện nghiên cứu chuyên sâu Tây Australia (West Australian Institute of Further Studies (WAIFS)) là tổ chức đào tạo tại Tây Úc. WAIFS tổ chức đào tạo chất lượng cao về chăm sóc người già, trẻ em v.v. Trường hiểu được tầm quan trọng của khóa học, do đó, các giảng viên đều có kinh nghiệm thực tiễn về kinh doanh hiện đại, kiến thức và triết lý kinh doanh. Họ đều hướng đến mục tiêu phát triển chuyên môn hàng năm. Sinh viên có thể được nghiên cứu cũng như đi thực tập trong quá trình tham gia khóa học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Australian Professional Skills Institute

Location: Australian Professional Skills Institute, Wellington Street, Perth WA, AustraliaPhone: +61 1300 883 673
Website: http://www.apsi.edu.au/
Distance: 1.2 km

Christ Church Grammar School

Location: Christ Church Grammar School, Queenslea Drive, Claremont Tây Úc, ÚcPhone: +61 8 9442 1555
Website: http://www.ccgs.wa.edu.au/
Distance: 8.13 km

Perth College, Anglican School for Girls

Location: Perth College, Lawley Crescent, Mount Lawley Tây Úc, ÚcPhone: +61 8 9471 2100
Website: http://www.perthcollege.wa.edu.au/
Distance: 3.1 km

Trinity Theological College

Location: Trinity Theological College, Newcastle Street, Leederville Tây Úc, ÚcPhone: +61 8 9228 9067
Website: http://www.ttc.wa.edu.au/
Distance: 1.96 km

Australian Institute of Technology And Education

Location: Australian Institute of Technology Transfer, Sarich Way, Bentley Tây Úc, ÚcPhone: +61 8 9355 3534
Website: http://www.aitt.com.au/
Distance: 5.78 km

Australian College of Specialist Makeup

Location: Australian College of Specialist Makeup | ACSM, Stirling Street, Perth Tây Úc, ÚcPhone: +61 8 9228 4611
Website: http://www.acsm.com.au/
Distance: 0.85 km