fbpx

Học viện công nghệ Wellington (Wellington Institute of Technology (WelTec)) cung cấp các kỹ năng, kiến thức cho những cá nhân, tổ chức. WelTec có 2 cơ sở tại Wellington, 2 địa điểm còn lại nằm ở Auckland và Christchurch. Tự chọn nghiên cứu lấy chứng chỉ, giấy chứng nhận, văn bằng trong lĩnh vực công nghệ máy móc tự động, môi trường xây dựng, nghiên cứu kinh doanh, kỹ thuật v.v.

Học viện công nghệ Wellington (Wellington Institute of Technology (WelTec)) cung cấp các kỹ năng, kiến thức cho những cá nhân, tổ chức. WelTec có 2 cơ sở tại Wellington, 2 địa điểm còn lại nằm ở Auckland và Christchurch. Tự chọn nghiên cứu lấy chứng chỉ, giấy chứng nhận, văn bằng trong lĩnh vực công nghệ máy móc tự động, môi trường xây dựng, nghiên cứu kinh doanh, kỹ thuật v.v.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Wellington Institute of Technology

Location: Wellington Institute of Technology (WelTec), Petone Campus Buick Street, Petone, Lower Hutt, New ZealandPhone: +64 800 935 832
Website: http://www.weltec.ac.nz/
Distance: 0 km