fbpx

Cao đẳng Wellesley nằm ở Wellesley, Massachusetts, là học viện dành cho nữ. Đây là một trường công lập được thành lập vào năm 1870. Khóa sinh viên đầu tiên học tại trường vào tháng 9 năm 1875, cho đến nay trường có 2,300 sinh viên. Wellesley cung cấp hơn 1,000 khóa học bao gồm 52 chuyên ngành trong đó có 30 chuyên ngành độc lập và 23 chuyên ngành liên ngành. Trường được biết đến với danh tiếng về cơ hội nghiên cứu rộng rãi, các khóa học như sinh hóa, Tâm lý học nhận thức, Nghiên cứu Châu Âu, ngôn ngữ Pháp và văn học, xã hội học.

Cao đẳng Wellesley nằm ở Wellesley, Massachusetts, là học viện dành cho nữ. Đây là một trường công lập được thành lập vào năm 1870. Khóa sinh viên đầu tiên học tại trường vào tháng 9 năm 1875, cho đến nay trường có 2,300 sinh viên. Wellesley cung cấp hơn 1,000 khóa học bao gồm 52 chuyên ngành trong đó có 30 chuyên ngành độc lập và 23 chuyên ngành liên ngành. Trường được biết đến với danh tiếng về cơ hội nghiên cứu rộng rãi, các khóa học như sinh hóa, Tâm lý học nhận thức, Nghiên cứu Châu Âu, ngôn ngữ Pháp và văn học, xã hội học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Regis College

Location: Regis College, Wellesley Street, Weston, MA, USAPhone: +1 781-768-7000
Website: http://www.regiscollege.edu/
Distance: 6.31 km

Mount Ida College

Location: 777 Dedham Street, Newton, Massachusetts 02459, United StatesPhone: 617-243-1500
Website: https://www.umass.edu/
Distance: 9.78 km

Wellesley College

Location: Wellesley College, Central Street, Wellesley, MA, USAPhone: +1 781-283-1000
Website: http://www.wellesley.edu/
Distance: 0 km

Babson College

Location: Babson College, Forest Street, Babson Park, MA, USAPhone: +1 781-235-1200
Website: http://www.babson.edu/
Distance: 3.32 km

Brandeis University

Location: Brandeis University, South Street, Waltham, MA, USAPhone: +1 781-736-2000
Website: http://www.brandeis.edu/
Distance: 8.89 km