fbpx

Học viện Khoa học Weizmann được thành lập năm 1934 là trường Đại Học nghiên cứu công lập của Israel. Trường cung cấp các khóa học đại học và sau đại học đặc biệt trong lĩnh vực Khoa học. Có khoảng 1300 sinh viên đang theo học tại đây. Các chương trình sau đại học thuộc Khoa học Hóa học, Vật lý, Toán học và Khoa học Máy tính và một số chương trình tiến sĩ về Khoa học Đời sống được giảng dạy bằng tiếng Anh tại Trường. Trường cũng có nhiều học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế

Học viện Khoa học Weizmann được thành lập năm 1934 là trường Đại Học nghiên cứu công lập của Israel. Trường cung cấp các khóa học đại học và sau đại học đặc biệt trong lĩnh vực Khoa học. Có khoảng 1300 sinh viên đang theo học tại đây. Các chương trình sau đại học thuộc Khoa học Hóa học, Vật lý, Toán học và Khoa học Máy tính và một số chương trình tiến sĩ về Khoa học Đời sống được giảng dạy bằng tiếng Anh tại Trường. Trường cũng có nhiều học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Weizmann Institute of Science

Location: Weizmann Institute of Science, Herzl Street, Rehovot, IsraelPhone: +972 8-934-9106
Website: https://www.weizmann.ac.il/
Distance: 0 km