fbpx

Webster University, Netherlands

Ngày đăng 2019-01-08
Quốc gia HÀ LAN
Xếp hạng
0.0

Đại Học Webster (Webster University) – một trường đại học nổi tiếng thế giới luôn luôn nỗ lực trong việc đảm bảo chất lượng học tập cao và cập nhật xu hướng toàn cầu giúp sinh viên nắm bắt được những phát triển mới nhất. Webster được tạo ra trên một môi trường giáo dục độc đáo, kết hợp điểm mạnh của một trường đại học nhỏ hơn với những cơ hội của một trường đại học lớn. Trường cung cấp một loạt các khóa học trong các lĩnh vực kinh doanh, truyền thông, giáo dục, nghệ thuật và khoa học. Webster là sự đổi mới trong học tập, xuất sắc trong giáo dục đại học và luông triển khai thực hiện những quan điểm quốc tế trong suốt chương trình giảng dạy của mình.

Đại Học Webster (Webster University) – một trường đại học nổi tiếng thế giới luôn luôn nỗ lực trong việc đảm bảo chất lượng học tập cao và cập nhật xu hướng toàn cầu giúp sinh viên nắm bắt được những phát triển mới nhất. Webster được tạo ra trên một môi trường giáo dục độc đáo, kết hợp điểm mạnh của một trường đại học nhỏ hơn với những cơ hội của một trường đại học lớn. Trường cung cấp một loạt các khóa học trong các lĩnh vực kinh doanh, truyền thông, giáo dục, nghệ thuật và khoa học. Webster là sự đổi mới trong học tập, xuất sắc trong giáo dục đại học và luông triển khai thực hiện những quan điểm quốc tế trong suốt chương trình giảng dạy của mình.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Webster University, Netherlands

Location: Webster Leiden Campus, Boommarkt, Leiden, NetherlandsPhone: +31 71 516 8000
Website: http://www.webster.nl/
Distance: 0 km

Leiden University

Location: Leiden University, Rapenburg, Leiden, NetherlandsPhone: +31 71 527 2727
Website: https://www.universiteitleiden.nl/
Distance: 0.39 km