fbpx

Đại học quốc tế Webber (Webber International University) là học viện tư thục đào tạo hệ đại học tại Babson Park, Florida. Trường được thành lập năm 1927 bởi Grace Knight và Roger W. Babson. Chương trình đào tạo trình độ cử nhân, thạc sỹ, liên kết. Các khóa học được tổ chức giảng dạy trong những chuyên ngành như kế toán, quản lý hệ thống thông tin máy tính, liên kết truyền thông, tài chính, quản lý du lịch & khách sạn, marketing, dự bị luật, quản lý an ninh, quản lý thể thao, nghiên cứu đại cương kinh doanh v.v.

Đại học quốc tế Webber (Webber International University) là học viện tư thục đào tạo hệ đại học tại Babson Park, Florida. Trường được thành lập năm 1927 bởi Grace Knight và Roger W. Babson. Chương trình đào tạo trình độ cử nhân, thạc sỹ, liên kết. Các khóa học được tổ chức giảng dạy trong những chuyên ngành như kế toán, quản lý hệ thống thông tin máy tính, liên kết truyền thông, tài chính, quản lý du lịch & khách sạn, marketing, dự bị luật, quản lý an ninh, quản lý thể thao, nghiên cứu đại cương kinh doanh v.v.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Weber State University

Location: 3848 Harrison Blvd, Ogden, UT 84408, USAPhone: +1 801-626-6000
Website: http://www.weber.edu/
Distance: 0 km