fbpx

Trường Cao đẳng Warwickshire là một trường cao đẳng đào tạo Đại Học và chuyên sâu với hơn 25.000 sinh viên đăng ký. Trường đào tạo các cá nhân và tổ chức cũng như tổ chức các khóa học và hoạt động giải trí cho sinh viên. Trường có 6 cơ sở chính và 2 trung tâm học tập và sử dụng hơn 60 trung tâm cộng đồng trên khắp Warwickshire. Các trung tâm này tổ chức các khóa học chính quy và phi chính quy cũng như các cơ hội thực hành trong các ngành nông nghiệp, kinh doanh, cơ khí, làm tóc và thẩm mỹ, khoa học Pháp lý, âm nhạc truyền thông và nghệ thuật biểu diễn, và nhiều ngành khác.

Trường Cao đẳng Warwickshire là một trường cao đẳng đào tạo Đại Học và chuyên sâu với hơn 25.000 sinh viên đăng ký. Trường đào tạo các cá nhân và tổ chức cũng như tổ chức các khóa học và hoạt động giải trí cho sinh viên. Trường có 6 cơ sở chính và 2 trung tâm học tập và sử dụng hơn 60 trung tâm cộng đồng trên khắp Warwickshire. Các trung tâm này tổ chức các khóa học chính quy và phi chính quy cũng như các cơ hội thực hành trong các ngành nông nghiệp, kinh doanh, cơ khí, làm tóc và thẩm mỹ, khoa học Pháp lý, âm nhạc truyền thông và nghệ thuật biểu diễn, và nhiều ngành khác.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

WCG

Location: WCG, Warwick New Road, Leamington Spa, Warwickshire, UKPhone: +44 300 456 0047
Website: https://www.wcg.ac.uk/
Distance: 0 km