fbpx

Được thành lập năm 1853, đại học Washington tại St. Louis là trường độc lập, nằm ở St. Louis, Missouri với 13,588 sinh viên theo học hiện nay. Trường có 4 cơ sở trực thuộc là y Danforth, cơ sở phía Đông & phía Bắc, trung tâm nghiên cứu Tyson. Mọi chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua các trường/cao đẳng: khoa học & nghệ thuật, cao đẳng University, thiết kế & nghệ thuật tạo hình, kinh doanh, kỹ thuật, luật, công tác xã hội, mỹ thuật, kiến trúc & thiết kế đô thị, nghiên cứu chuyên sâu, kỹ thuật, y khoa.

Được thành lập năm 1853, đại học Washington tại St. Louis là trường độc lập, nằm ở St. Louis, Missouri với 13,588 sinh viên theo học hiện nay. Trường có 4 cơ sở trực thuộc là y Danforth, cơ sở phía Đông & phía Bắc, trung tâm nghiên cứu Tyson. Mọi chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua các trường/cao đẳng: khoa học & nghệ thuật, cao đẳng University, thiết kế & nghệ thuật tạo hình, kinh doanh, kỹ thuật, luật, công tác xã hội, mỹ thuật, kiến trúc & thiết kế đô thị, nghiên cứu chuyên sâu, kỹ thuật, y khoa.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Fontbonne University

Location: Fontbonne University, Wydown Boulevard, St. Louis, MO, USAPhone: +1 314-862-3456
Website: http://www.fontbonne.edu/
Distance: 0.92 km

Saint Louis University

Location: 1 N Grand Blvd, St. Louis, MO 63103, USAPhone: 1-800-758-3678
Website: http://www.slu.edu
Distance: 6.84 km

Washington University In St Louis

Location: Washington University in St. Louis, Brookings Dr, St. Louis, MO, USAPhone: +1 314-935-5000
Website: http://www.wustl.edu/
Distance: 0 km

Webster University

Location: Webster University, East Lockwood Avenue, Webster Groves, MO, USAPhone: +1 314-968-6900
Website: http://www.webster.edu/
Distance: 7.21 km

University of Missouri-St Louis

Location: 1 University Blvd, St. Louis, MO 63121, USAPhone: 314-516-5000
Website: https://www.umsl.edu/
Distance: 6.76 km