fbpx

Đại học Washington (Washington State University) được thành lập năm 1892, là trường công lập ở Pullman, Washington. Trường có 25,352 sinh viên theo học hiện nay. Đại học Washington bao gồm các trường/cao đẳng khác nhau: khoa học tài nguyên thiên nhiên & nhân văn, nông nghiệp; kinh doanh & kinh tế học; kỹ thuật; kỹ thuật & kiến trúc; cao đẳng danh dự; nghệ thuật tự do; điều dưỡng; dược; khoa học; thú y. Học viện cũng có trường hệ sau đại học nhằm cung cấp các chương trình sau cao học.

Đại học Washington (Washington State University) được thành lập năm 1892, là trường công lập ở Pullman, Washington. Trường có 25,352 sinh viên theo học hiện nay. Đại học Washington bao gồm các trường/cao đẳng khác nhau: khoa học tài nguyên thiên nhiên & nhân văn, nông nghiệp; kinh doanh & kinh tế học; kỹ thuật; kỹ thuật & kiến trúc; cao đẳng danh dự; nghệ thuật tự do; điều dưỡng; dược; khoa học; thú y. Học viện cũng có trường hệ sau đại học nhằm cung cấp các chương trình sau cao học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Washington State University

Location: Washington State University, Pullman, WA, USAPhone: +1 509-335-3564
Website: http://www.wsu.edu/
Distance: 0 km

University of Idaho

Location: 875 Perimeter Drive, Moscow, ID 83843, USAPhone: 208-885-6111
Website: https://www.uidaho.edu/
Distance: 9.94 km

Community Colleges of Spokane

Location: Community Colleges of Spokane, Veterans Way, Pullman, WA, USAPhone: 509-434-5162
Website: http://ccs.spokane.edu/
Distance: 1.01 km