Ra đời năm 1882, Đại Học Waseda là trường đại học tư nổi tiếng ở Nhật Bản, đặt chủ yếu tại Shinjuku. Có khoảng 2000 sinh viên quốc tế đang theo học tại trường. 6 trường thành viên của Waseda cung cấp các chương trình Cử nhân bằng tiếng Anh và một số chương trình Thạc sỹ. Trường cũng mang lại cho sinh viên quốc tế các học bổng, hỗ trợ tìm chỗ ở, tư vấn thị thực, định hướng nghề nghiệp, giao lưu văn hóa và hỗ trợ gia sư.

Ra đời năm 1882, Đại Học Waseda là trường đại học tư nổi tiếng ở Nhật Bản, đặt chủ yếu tại Shinjuku. Có khoảng 2000 sinh viên quốc tế đang theo học tại trường. 6 trường thành viên của Waseda cung cấp các chương trình Cử nhân bằng tiếng Anh và một số chương trình Thạc sỹ. Trường cũng mang lại cho sinh viên quốc tế các học bổng, hỗ trợ tìm chỗ ở, tư vấn thị thực, định hướng nghề nghiệp, giao lưu văn hóa và hỗ trợ gia sư.

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

  Location: Tokyo Medical and Dental University, 1 Chome-5 Yushima, Bunkyō, Tokyo, JapanPhone: +81 3-3813-6111
  Website: http://www.tmd.ac.jp/
  Distance: 4.14 km

  Keio University

  Location: Keio University, 2 Chome-15-45 Mita, Minato, Tokyo, JapanPhone: +81 3-5427-1517
  Website: http://www.keio.ac.jp/
  Distance: 6.96 km

  Temple University - Japan Campus

  Location: Temple University, Japan Campus, 2 Chome-8-12 Minamiazabu, Minato, Tokyo, JapanPhone: +81 3-5441-9800
  Website: http://www.tuj.ac.jp/
  Distance: 6.86 km

  Waseda University

  Location: Waseda University, 1 Chome-6-104 Totsukamachi, Shinjuku, Tokyo, JapanPhone: +81 3-3203-4141
  Website: http://www.waseda.jp/
  Distance: 0 km

  University of Tokyo

  Location: The University of Tokyo, 7 Chome-3-1 Hongo, Bunkyō, Tokyo, JapanPhone: +81 3-3812-2111
  Website: http://www.u-tokyo.ac.jp/index_j.html
  Distance: 3.85 km