fbpx

Cao đẳng Walsh (Walsh College) là học viện tư thục, được thành lập năm 1922. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Những giảng viên giàu kinh nghiệm là các giáo sư doanh nhân thành công. Khóa học cử nhân về quy trình kế toán, tài chính, kinh doanh chung, quản lý, marketing được cung cấp. Bằng tiến sỹ về lãnh đạo điều hành và chương trình Cao học về kế toán, hệ thống thông tin, tài chính, thuế cũng được tổ chức giảng dạy

Walsh College
Walsh College

Giới thiệu về trường Walsh College

Trường được thành lập vào năm 1922, là một trường kinh doanh phi lợi nhuận tọa lạc tại Troy, Michigan, cung cấp một loạt các chương trình cấp bằng kinh doanh và công nghệ liên quan và cấp chứng chỉ và bằng cấp ở các cấp cử nhân và thạc sĩ với các địa điểm vệ tinh ở Novi; Clinton Town và Port Huron; và mạng trực tuyến. Walsh College cung cấp các chương trình trong lĩnh vực kế toán; thuế; tài chính; công nghệ thông tin và đảm bảo; quản lý và lãnh đạo và tiếp thị.

 Walsh College

Walsh College

Vị trí địa lý của trường Walsh College

Trường có hai cơ sở chính ở Troy và Novi và cung cấp các lớp học tại hai địa điểm trung tâm Đại Học khác, cũng như trực tuyến. Trường cung cấp các lớp học tại thị trấn Clinton, Hạt Macomb, Michigan tại Trung tâm Đại học tại Macomb Community College và Port Huron tại Trung tâm Đại học tại Đại học Cộng đồng Quận St. Clair.

Walsh College
Walsh College

Chương trình giảng dạy tại Walsh College

Phần lớn các giảng viên đến từ thế giới kinh doanh thực tế; 80% được sử dụng tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp. Nên tất cả các khoa kinh doanh đều có giảng viên có kinh nghiệm kinh doanh. Trường cung cấp hơn 70 chứng chỉ hoặc tín chỉ các ngành kinh doanh, công nghệ và giáo dục khác nhau

Cao đẳng Walsh (Walsh College) là học viện tư thục, được thành lập năm 1922. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Những giảng viên giàu kinh nghiệm là các giáo sư doanh nhân thành công. Khóa học cử nhân về quy trình kế toán, tài chính, kinh doanh chung, quản lý, marketing được cung cấp. Bằng tiến sỹ về lãnh đạo điều hành và chương trình Cao học về kế toán, hệ thống thông tin, tài chính, thuế cũng được tổ chức giảng dạy

Walsh College
Walsh College

Giới thiệu về trường Walsh College

Trường được thành lập vào năm 1922, là một trường kinh doanh phi lợi nhuận tọa lạc tại Troy, Michigan, cung cấp một loạt các chương trình cấp bằng kinh doanh và công nghệ liên quan và cấp chứng chỉ và bằng cấp ở các cấp cử nhân và thạc sĩ với các địa điểm vệ tinh ở Novi; Clinton Town và Port Huron; và mạng trực tuyến. Walsh College cung cấp các chương trình trong lĩnh vực kế toán; thuế; tài chính; công nghệ thông tin và đảm bảo; quản lý và lãnh đạo và tiếp thị.

 Walsh College

Walsh College

Vị trí địa lý của trường Walsh College

Trường có hai cơ sở chính ở Troy và Novi và cung cấp các lớp học tại hai địa điểm trung tâm Đại Học khác, cũng như trực tuyến. Trường cung cấp các lớp học tại thị trấn Clinton, Hạt Macomb, Michigan tại Trung tâm Đại học tại Macomb Community College và Port Huron tại Trung tâm Đại học tại Đại học Cộng đồng Quận St. Clair.

Walsh College
Walsh College

Chương trình giảng dạy tại Walsh College

Phần lớn các giảng viên đến từ thế giới kinh doanh thực tế; 80% được sử dụng tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp. Nên tất cả các khoa kinh doanh đều có giảng viên có kinh nghiệm kinh doanh. Trường cung cấp hơn 70 chứng chỉ hoặc tín chỉ các ngành kinh doanh, công nghệ và giáo dục khác nhau

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Walsh College

Location: Walsh College, Livernois Road, Troy, MI, USAPhone: +1 248-689-8282
Website: http://www.walshcollege.edu/
Distance: 0 km