fbpx

Walden University

Ngày đăng 2019-01-04
Quốc gia USA
Xếp hạng
0.0

Đại học Walden (Walden University) là một trường trực tuyến, thành lập vào năm 1970. Hiện trường có hơn 270,000 sinh viên theo học qua internet từ 58 trường khác nhau thuộc 16 quốc gia toàn thế giới. Đại học Walden đào tạo hệ đại học, sau đại học và tiến sĩ thông qua trường: Cao đẳng Giáo dục và lãnh đạo, Cao đẳng Quản lý và Công nghệ, Cao đẳng Khoa học Y tế và Cao đẳng Khoa học xã hội và hành vi. Các chương trình đào tạo được phát triển và thử nghiệm liên tục bởi những người đã có trải nghiệm thực tế để đảm bảo rằng kiến thức được cập nhật và gắn liền với thực tế. Việc dạy kèm có thể được yêu cầu thêm, tùy lựa chọn của sinh viên, về một số môn như: viết, toán, khoa học và một số đề tài khác.

Đại học Walden (Walden University) là một trường trực tuyến, thành lập vào năm 1970. Hiện trường có hơn 270,000 sinh viên theo học qua internet từ 58 trường khác nhau thuộc 16 quốc gia toàn thế giới. Đại học Walden đào tạo hệ đại học, sau đại học và tiến sĩ thông qua trường: Cao đẳng Giáo dục và lãnh đạo, Cao đẳng Quản lý và Công nghệ, Cao đẳng Khoa học Y tế và Cao đẳng Khoa học xã hội và hành vi. Các chương trình đào tạo được phát triển và thử nghiệm liên tục bởi những người đã có trải nghiệm thực tế để đảm bảo rằng kiến thức được cập nhật và gắn liền với thực tế. Việc dạy kèm có thể được yêu cầu thêm, tùy lựa chọn của sinh viên, về một số môn như: viết, toán, khoa học và một số đề tài khác.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Minneapolis College of Art And Design

Location: Minneapolis College of Art and Design, Stevens Avenue, Minneapolis, MN, USAPhone: +1 612-874-3700
Website: http://mcad.edu/
Distance: 2.71 km

Capella University

Location: Capella University, South 6th Street, Minneapolis, MN, USAPhone: +1 888-227-3552
Website: https://www.capella.edu/
Distance: 0.6 km

Concordia University - Saint Paul

Location: Concordia University, St. Paul, Concordia Avenue, Saint Paul, MN, USAPhone: +1 651-641-8230
Website: http://www.csp.edu/
Distance: 9.03 km

Walden University

Location: 100 South Washington Avenue, Minneapolis, Minnesota 55401, USAPhone: 1-855-598-3427
Website: https://www.waldenu.edu/
Distance: 0 km

University of St. Thomas Minnesota

Location: University of St. Thomas, Summit Avenue, Saint Paul, Minnesota, USAPhone: +1 651-962-5000
Website: http://www.stthomas.edu/
Distance: 7.02 km

St. Thomas University

Location: University of St. Thomas, Summit Avenue, Saint Paul, Minnesota, Hoa KỳPhone: +1 651-962-5000
Website: http://www.stthomas.edu/
Distance: 7.02 km