fbpx

Trung tâm nghiên cứu Đại Học Wageningen (Wageningen University and Research Centre) là trường công lập, được thành lập năm 1918 tại Hà Lan. Với khoảng 6,000 sinh viên đến từ 98 quốc gia, được coi là đẳng cấp thế giới, trường cung cấp chương trình cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Các khóa học này tập trung vào nghiên cứu vấn đề thương mại và khoa học trong lĩnh vực khoa học đời sống & tài nguyên thiên nhiên. Đại học Wageningen có thế mạnh trong việc nỗ lực liên kết những học viện nghiên cứu chuyên ngành nhằm tạo ra đột phá khoa học.

Trung tâm nghiên cứu Đại Học Wageningen (Wageningen University and Research Centre) là trường công lập, được thành lập năm 1918 tại Hà Lan. Với khoảng 6,000 sinh viên đến từ 98 quốc gia, được coi là đẳng cấp thế giới, trường cung cấp chương trình cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Các khóa học này tập trung vào nghiên cứu vấn đề thương mại và khoa học trong lĩnh vực khoa học đời sống & tài nguyên thiên nhiên. Đại học Wageningen có thế mạnh trong việc nỗ lực liên kết những học viện nghiên cứu chuyên ngành nhằm tạo ra đột phá khoa học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Christelijke Hogeschool Ede

Location: Christelijke Hogeschool Ede, Oude Kerkweg, Ede, NetherlandsPhone: +31 318 696 300
Website: http://www.che.nl/
Distance: 3.86 km

Aeres University of Applied Sciences

Location: Aeres Hogeschool, Mansholtlaan, Wageningen, NetherlandsPhone: +31 88 020 6700
Website: http://www.aereshogeschool.nl/
Distance: 0.47 km

Wageningen University and Research Centre

Location: Wageningen University & Research centre, Wageningen, NetherlandsPhone: +31 317 480 100
Website: http://www.wur.nl/
Distance: 0 km