fbpx

Đại Học Công nghệ Ostrava (The Technical University of Ostrava – VSB) là trường Đại học đặt tại Cộng hòa Czech. Trường cung cấp các khóa Kỹ thuật và Khoa học Kinh tế bậc Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ, với chương trình giảng dạy được cập nhật theo tiêu chuẩn mới nhất. Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava có liên kết quốc tế với nhiều trường đại học khắp sáu lục địa trên toàn cầu.

Đại Học Công nghệ Ostrava (The Technical University of Ostrava – VSB) là trường Đại học đặt tại Cộng hòa Czech. Trường cung cấp các khóa Kỹ thuật và Khoa học Kinh tế bậc Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ, với chương trình giảng dạy được cập nhật theo tiêu chuẩn mới nhất. Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava có liên kết quốc tế với nhiều trường đại học khắp sáu lục địa trên toàn cầu.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

VSB - Technical University of Ostrava

Location: VŠB - Technical University of Ostrava, 17. listopadu, Ostrava, CzechiaPhone: +420 597 321 111
Website: https://www.vsb.cz/
Distance: 0 km