fbpx

Đại học Villanova (Villanova University) là trường tư thục, được thành lập 1842 tại Villanova, Pennsylvania. Trường có 6,425 sinh viên chính quy theo học tại khuôn viên chính, cơ sở phía Tây và cơ sở phía Nam. Đại học Villanova bao gồm các trường cao đẳng: nghệ thuật tự do và khoa học, kỹ thuật, kinh doanh, điều dưỡng, nghiên cứu quốc tế, giáo dục thường xuyên, nghiên cứu sau đại học, luật.

 

Đại học Villanova (Villanova University) là trường tư thục, được thành lập 1842 tại Villanova, Pennsylvania. Trường có 6,425 sinh viên chính quy theo học tại khuôn viên chính, cơ sở phía Tây và cơ sở phía Nam. Đại học Villanova bao gồm các trường cao đẳng: nghệ thuật tự do và khoa học, kỹ thuật, kinh doanh, điều dưỡng, nghiên cứu quốc tế, giáo dục thường xuyên, nghiên cứu sau đại học, luật.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Villanova University

Location: Villanova University, Lancaster Avenue, Villanova, PA, USAPhone: +1 610-519-4500
Website: http://www.villanova.edu/
Distance: 0 km

Delaware County Community College

Location: 901 Media Line Rd, Media, PA 19063, USAPhone: +1 610-359-5000
Website: https://www.dccc.edu/
Distance: 8.78 km