fbpx

Trường Đại Học Công nghệ Vienna (TU Wien), thành lập năm 1815 tại Áo. TU Wien cung cấp các lựa chọn học tập cho sinh viên thuộc 8 khoa, với các lĩnh vực như Kiến trúc và Quy hoạch, Kỹ sư Dân dụng, Hóa học, Kỹ sư Điện và Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Toán học, Vật lý và Kỹ sư Cơ khí và Công nghiệp.

Trường Đại Học Công nghệ Vienna (TU Wien), thành lập năm 1815 tại Áo. TU Wien cung cấp các lựa chọn học tập cho sinh viên thuộc 8 khoa, với các lĩnh vực như Kiến trúc và Quy hoạch, Kỹ sư Dân dụng, Hóa học, Kỹ sư Điện và Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Toán học, Vật lý và Kỹ sư Cơ khí và Công nghiệp.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Vienna University of Technology

Location: Vienna University of Technology, Karlsplatz, Vienna, AustriaPhone: +43 1 588010
Website: http://www.tuwien.ac.at/
Distance: 0 km

Webster University Vienna Campus

Location: Webster University Vienna, Praterstraße, Vienna, AustriaPhone: +43 1 26992930
Website: http://www.webster.ac.at/
Distance: 2.02 km

Modul University

Location: Am Kahlenberg 1, 1190 Vienna, AustriaPhone: +43 (1) 320 35 55-0
Website: http://www.modul.ac.at/
Distance: 8.79 km

University of Vienna

Location: University of Vienna, Universitätsring, Vienna, AustriaPhone: +43 1 42770
Website: http://www.univie.ac.at/
Distance: 1.73 km