fbpx

Cao đẳng thiết kế Victory (Victory College of Design) là trường chuyên đào tạo trong lĩnh vực sản xuất phim hoạt hình và đa phương tiện với các khóa học điện ảnh, phương tiện truyền thông đại chúng, in ấn, nghệ thuật đồ họa. Trường cấp bằng cho sinh viên lựa chọn nghiên cứu toàn diện thông qua chương trình tổng hợp. Những nhân tài nghệ thuật sẽ có cơ hội kết hợp sự sáng tạo của mình với các nhu cầu trong thời đại kỹ thuật số khi tham gia khóa học. Chương trình đào tạo này đặc biệt dành cho những người mong muốn phát triển tài năng, có sự nghiệp thành công trong ngành công nghiệp giải trí và truyền thông.

Cao đẳng thiết kế Victory (Victory College of Design) là trường chuyên đào tạo trong lĩnh vực sản xuất phim hoạt hình và đa phương tiện với các khóa học điện ảnh, phương tiện truyền thông đại chúng, in ấn, nghệ thuật đồ họa. Trường cấp bằng cho sinh viên lựa chọn nghiên cứu toàn diện thông qua chương trình tổng hợp. Những nhân tài nghệ thuật sẽ có cơ hội kết hợp sự sáng tạo của mình với các nhu cầu trong thời đại kỹ thuật số khi tham gia khóa học. Chương trình đào tạo này đặc biệt dành cho những người mong muốn phát triển tài năng, có sự nghiệp thành công trong ngành công nghiệp giải trí và truyền thông.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 1.22 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 6.85 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 1.83 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.82 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 1.23 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.11 km