fbpx

Học viện công nghệ Victoria (Victoria Institute of Technology) là trường giáo dục tư thục tại thành phố Melbourne, Victoria. 6 trường trực thuộc giảng dạy trong các mảng: quản lý kinh doanh, dịch vụ tài chính, tạo mẫu tóc & làm đẹp, công nghệ thông tin, quản lý khách sạn, sư phạm. Chứng chỉ, giấy chứng nhận, giấy chứng nhận tiên tiến được cấp trong các chuyên ngành nói trên. Học viện có khóa học phát triển chuyên môn trong khoảng 5 lĩnh vực như đa phương tiện, ứng dụng để bàn, thiết kế kỹ thuật, quản lý dự án & chương trình.

Học viện công nghệ Victoria (Victoria Institute of Technology) là trường giáo dục tư thục tại thành phố Melbourne, Victoria. 6 trường trực thuộc giảng dạy trong các mảng: quản lý kinh doanh, dịch vụ tài chính, tạo mẫu tóc & làm đẹp, công nghệ thông tin, quản lý khách sạn, sư phạm. Chứng chỉ, giấy chứng nhận, giấy chứng nhận tiên tiến được cấp trong các chuyên ngành nói trên. Học viện có khóa học phát triển chuyên môn trong khoảng 5 lĩnh vực như đa phương tiện, ứng dụng để bàn, thiết kế kỹ thuật, quản lý dự án & chương trình.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Computer Power Institute

Location: 450 Queen Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: 09 916 6640
Website: https://computerpowerplus.ac.nz/
Distance: 0.87 km

Selmar Institute of Education

Location: Selmar Institute of Education, Wellington Street, St Kilda, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 1300 923 198
Website: https://selmar.edu.au/
Distance: 4.93 km

LH Martin Institute

Location: The LH Martin Institute, Spencer Road, Parkville Victoria, ÚcPhone: +61 3 8344 0756
Distance: 2.05 km

Mercury Institute of Victoria

Location: Mercury Institute of Victoria Pty Ltd, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9654 0101
Distance: 0.92 km

Barkly International College

Location: Barkly International College, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9600 2996
Website: http://www.barklycollege.com/
Distance: 0.35 km

Australian Academy of Hairdressing

Location: The Academy, Victoria Street, North Melbourne VIC, ÚcPhone: +1 719-598-5770
Website: https://thehairacademy.com.au/
Distance: 1.63 km