fbpx

Van Hall Larenstein (Van Hall Larenstein) là Đại Học khoa học ứng dụng và là trường đại học rất độc đáo và nổi bật. Van Hall Larenstein tập trung vào bốn lĩnh vực khoa học – doanh nghiệp, sức khỏe con người, sức khỏe động vật, và thiên nhiên và môi trường. Không chỉ có các môn học đặc biệt mà trường còn nổi trội trong cách kết hợp các lĩnh vực chuyên môn, sinh viên có thể kết hợp chương trình học, số môn học trong đó rất độc đáo. Trường hoạt động tại ba địa điểm ở Hà Lan – Leeuwarden, Velp và Wageningen.

Van Hall Larenstein (Van Hall Larenstein) là Đại Học khoa học ứng dụng và là trường đại học rất độc đáo và nổi bật. Van Hall Larenstein tập trung vào bốn lĩnh vực khoa học – doanh nghiệp, sức khỏe con người, sức khỏe động vật, và thiên nhiên và môi trường. Không chỉ có các môn học đặc biệt mà trường còn nổi trội trong cách kết hợp các lĩnh vực chuyên môn, sinh viên có thể kết hợp chương trình học, số môn học trong đó rất độc đáo. Trường hoạt động tại ba địa điểm ở Hà Lan – Leeuwarden, Velp và Wageningen.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences

Location: Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences, Larensteinselaan, Velp, NetherlandsPhone: +31 26 369 5695
Website: http://www.hvhl.nl/
Distance: 0 km

HAN University of Applied Sciences

Location: HAN University of Applied Sciences, Ruitenberglaan, Arnhem, NetherlandsPhone: +31 24 353 0500
Website: https://www.han.nl/
Distance: 0.85 km