fbpx

Tọa lạc tại Logan, Utah, đại học Utah (Utah State University) được thành lập năm 1888. Hiện tại, trường có khoảng 23,000 sinh viên theo học. Học viện có 3 cơ sở tại thành phố Brigham, Tooele và Uintah Basin. Đại học Utah cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ thông qua các trường cao đẳng: nông nghiệp; dịch vụ con người & giáo dục; kỹ thuật; nhân văn & khoa học xã hội & nghệ thuật; tài nguyên thiên nhiên; khoa học và trường kinh doanh.

Tọa lạc tại Logan, Utah, đại học Utah (Utah State University) được thành lập năm 1888. Hiện tại, trường có khoảng 23,000 sinh viên theo học. Học viện có 3 cơ sở tại thành phố Brigham, Tooele và Uintah Basin. Đại học Utah cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ thông qua các trường cao đẳng: nông nghiệp; dịch vụ con người & giáo dục; kỹ thuật; nhân văn & khoa học xã hội & nghệ thuật; tài nguyên thiên nhiên; khoa học và trường kinh doanh.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Utah State University

Location: Utah State University, Logan, UT, USAPhone: +1 435-797-1000
Website: http://www.usu.edu/
Distance: 0 km