fbpx

Trung tâm giáo dục Sydney USQ (USQ SEC) hoạt động kết hợp với Viện Công nghệ Canterbury và cung cấp một loạt các chương trình đại học và sau đại học. USQ SEC có cơ sở giảng dạy và quản lý ở hai tòa nhà, một ở phố Bellevue và một trong phố Mary, Surry Hills. Các chương trình cung cấp bao gồm bằng cử nhân quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin, văn bằng tốt nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh và bằng thạc sĩ công nghệ thông tin, kế toán và quản trị kinh doanh chuyên nghiệp

Trung tâm giáo dục Sydney USQ (USQ SEC) hoạt động kết hợp với Viện Công nghệ Canterbury và cung cấp một loạt các chương trình đại học và sau đại học. USQ SEC có cơ sở giảng dạy và quản lý ở hai tòa nhà, một ở phố Bellevue và một trong phố Mary, Surry Hills. Các chương trình cung cấp bao gồm bằng cử nhân quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin, văn bằng tốt nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh và bằng thạc sĩ công nghệ thông tin, kế toán và quản trị kinh doanh chuyên nghiệp

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Sydney College of Business and IT

Location: 51 Druitt Street, Sydney New South Wales 2000, AustraliaPhone: +61 2 8114 2500
Website: http://www.scbit.edu.au
Distance: 1.34 km

Upskilled

Location: Upskilled, Pacific Highway, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 1300 009 924
Website: https://www.upskilled.edu.au/
Distance: 6.93 km

Top Education Institute

Location: TOP Education Institute, Central Avenue, Eveleigh New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9209 4888
Website: http://www.top.edu.au/
Distance: 1.99 km

Mercury Colleges

Location: Mercury Colleges PTY Ltd., Castlereagh Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: +61 2 8211 1118
Website: http://www.mercurycolleges.nsw.edu.au/
Distance: 0.88 km

Gateway Education Academy

Location: 1/250 Pitt Street, Sydney New South Wales, ÚcPhone: + 61 (02) 92670070
Website: https://www.gatewayeducation.com.au/
Distance: 1.28 km

Sydney International English College

Location: Úc, New South Wales, Darlinghurst, College St, NSW 인터나티오널 엥글리시 대학Phone: +61 2 8057 0837
Website: http://www.nswenglish.com.au/
Distance: 0.18 km