fbpx
Đại học Worchester, một trường đại học công lập, được thành lập vào năm 1946 nhưng chỉ mới đạt được vị thế đại học vào năm 2005. Trường nằm tại Henwick Grove, Worchester, và hiện có khoảng 8.000 sinh viên theo học. Trường hoạt động trong Học viện Khoa học và Môi trường, Học viện Nhân văn và Nghệ thuật sáng tạo, Trường Kinh doanh Worcester, Học viện Giáo dục, Học viện Sức khỏe, Chăm sóc xã hội và Tâm lý học và Học viện Khoa học thể dục thể thao.

 

Đại học Worchester, một trường đại học công lập, được thành lập vào năm 1946 nhưng chỉ mới đạt được vị thế đại học vào năm 2005. Trường nằm tại Henwick Grove, Worchester, và hiện có khoảng 8.000 sinh viên theo học. Trường hoạt động trong Học viện Khoa học và Môi trường, Học viện Nhân văn và Nghệ thuật sáng tạo, Trường Kinh doanh Worcester, Học viện Giáo dục, Học viện Sức khỏe, Chăm sóc xã hội và Tâm lý học và Học viện Khoa học thể dục thể thao.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Worcester

Location: University of Worcester, St John's Campus, Worcester, Vương Quốc AnhPhone: +44 1905 855000
Website: https://www.worcester.ac.uk/
Distance: 0 km