fbpx
Đại học Wolverhamptom được thành lập vào năm 1969 và được trao vị thế đại học vào năm 1992. Trường nằm tại Wolverhamptom, Vương quốc Anh và có 4 cơ sở bao gồm Cơ sở Thành phố, Cơ sở Công viên Compton, Cơ sở Burton, Cơ sở Telford, Cơ sở Walsall, và Công viên Khoa học Wolverhamptom. Mười trường trực thuộc tổ chức hơn 340 khóa học đại học và sau đại học, và có thêm lựa chọn với các chương trình Danh dự Liên kết và chương trình cơ sở. Hơn 1.000 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đến đây học tập hàng năm.
Đại học Wolverhamptom được thành lập vào năm 1969 và được trao vị thế đại học vào năm 1992. Trường nằm tại Wolverhamptom, Vương quốc Anh và có 4 cơ sở bao gồm Cơ sở Thành phố, Cơ sở Công viên Compton, Cơ sở Burton, Cơ sở Telford, Cơ sở Walsall, và Công viên Khoa học Wolverhamptom. Mười trường trực thuộc tổ chức hơn 340 khóa học đại học và sau đại học, và có thêm lựa chọn với các chương trình Danh dự Liên kết và chương trình cơ sở. Hơn 1.000 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đến đây học tập hàng năm.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Walsall College

Location: Walsall College, Walsall, UKPhone: +44 1922 657000
Website: http://www.walsallcollege.ac.uk/
Distance: 9.8 km

Dudley College

Location: Dudley College of Technology, The Broadway, Dudley, UKPhone: +44 1384 363000
Website: http://www.dudleycol.ac.uk/
Distance: 8.74 km

University of Wolverhampton

Location: University of Wolverhampton, Wulfruna Street, Wolverhampton, Vương Quốc AnhPhone: +44 1902 321000
Website: http://www.wlv.ac.uk/
Distance: 0 km