fbpx

Đại học Wisconsin-Milwaukee (University of Wisconsin-Milwaukee) là trường nghiên cứu công lập ở Milwaukee, Wisconsin. Trường được thành lập vào năm 1885 cấp bằng Tú tài, Thạc sĩ, tiến sĩ và chuyên gia giáo dục. Các chương trình đại học và sau đại học khác nhau được tổ chức qua các trường, cụ thể là: trường Kiến trúc & Quy hoạch, Trường Kinh doanh, trường Giáo dục, trường Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng, Khoa học Y tế, Khoa học Thông tin, văn học & Khoa học, Điều dưỡng, Trường Phúc lợi xã hội Helen Bader và Trường Nghệ thuật Peck.

 

Đại học Wisconsin-Milwaukee (University of Wisconsin-Milwaukee) là trường nghiên cứu công lập ở Milwaukee, Wisconsin. Trường được thành lập vào năm 1885 cấp bằng Tú tài, Thạc sĩ, tiến sĩ và chuyên gia giáo dục. Các chương trình đại học và sau đại học khác nhau được tổ chức qua các trường, cụ thể là: trường Kiến trúc & Quy hoạch, Trường Kinh doanh, trường Giáo dục, trường Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng, Khoa học Y tế, Khoa học Thông tin, văn học & Khoa học, Điều dưỡng, Trường Phúc lợi xã hội Helen Bader và Trường Nghệ thuật Peck.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Milwaukee School of Engineering

Location: Milwaukee School of Engineering, North Broadway, Milwaukee, WI, USAPhone: +1 414-277-7300
Website: http://www.msoe.edu/
Distance: 4.38 km

Marquette University

Location: Marquette University, West Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI, USAPhone: +1 800-222-6544
Website: http://www.marquette.edu/
Distance: 5.92 km

University of Wisconsin-Milwaukee

Location: University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, WI, USAPhone: +1 414-229-1122
Website: http://www4.uwm.edu/
Distance: 0 km

Milwaukee Area Technical College

Location: Milwaukee Area Technical College, West State Street, Milwaukee, WI, USAPhone: +1 414-297-6282
Website: http://www.matc.edu/about/campuses/downtown/index.cfm
Distance: 5.02 km