fbpx

Đại học Wisconsin-Madison (University of Wisconsin-Madison) được thành lập năm 1848 ở Madison, Wisconsin với hơn 42,041 sinh viên theo học hiện nay. Học viện chia thành 12 trường/cao đẳng liên kết: khoa học đời sống & nông nghiệp, kinh doanh, nghiên cứu thường xuyên, sư phạm, kỹ thuật, nghiên cứu môi trường, trường Graduate, sinh thái học nhân văn, nghiên cứu quốc tế, báo chí & phương tiện truyền thông đại chúng, luật, khoa học & văn học, nghiên cứu thông tin & thư viện, y tế cộng đồng & y khoa, âm nhạc, điều dưỡng, dược, vấn đề chung, công tác xã hội, thú y

Đại học Wisconsin-Madison (University of Wisconsin-Madison) được thành lập năm 1848 ở Madison, Wisconsin với hơn 42,041 sinh viên theo học hiện nay. Học viện chia thành 12 trường/cao đẳng liên kết: khoa học đời sống & nông nghiệp, kinh doanh, nghiên cứu thường xuyên, sư phạm, kỹ thuật, nghiên cứu môi trường, trường Graduate, sinh thái học nhân văn, nghiên cứu quốc tế, báo chí & phương tiện truyền thông đại chúng, luật, khoa học & văn học, nghiên cứu thông tin & thư viện, y tế cộng đồng & y khoa, âm nhạc, điều dưỡng, dược, vấn đề chung, công tác xã hội, thú y

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Edgewood College

Location: Edgewood College, Edgewood College Drive, Madison, WI, USAPhone: +1 800-444-4861
Website: https://www.edgewood.edu/
Distance: 1.98 km

University of Wisconsin - Madison

Location: University of Wisconsin-Madison, Madison, WI, USAPhone: 608-262-3961
Website: http://www.wisc.edu/
Distance: 0 km