fbpx

Thông tin chung

Tổng quan

Trường Đại học Wisconsin-La Crosse (The University of Wisconsin-La Crosse) được thành lập vào năm 1909 có tên là La Crosse Normal School được đặt tại Wisconsin. Trường thuộc hệ thống Đại học Wisconsin và cung cấp chương trình học cho bậc học Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Ban đầu được biết đến với chương trình các chương trình đại học và sau đại học thông qua 3 lĩnh vực chính: Trường Cao đẳng Quản trị Kinh doanh, Đại học Nghiên cứu Tự do và Cao đẳng Khoa và sức khỏe.

Thông tin chung

Tổng quan

Trường Đại học Wisconsin-La Crosse (The University of Wisconsin-La Crosse) được thành lập vào năm 1909 có tên là La Crosse Normal School được đặt tại Wisconsin. Trường thuộc hệ thống Đại học Wisconsin và cung cấp chương trình học cho bậc học Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Ban đầu được biết đến với chương trình các chương trình đại học và sau đại học thông qua 3 lĩnh vực chính: Trường Cao đẳng Quản trị Kinh doanh, Đại học Nghiên cứu Tự do và Cao đẳng Khoa và sức khỏe.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Wisconsin La Crosse

Location: University of Wisconsin-La Crosse, State Street, La Crosse, WI, USAPhone: 608.785.8000
Website: https://www.uwlax.edu/
Distance: 0 km