fbpx
University of Windsor là một trường đại học toàn diện, lấy sinh viên làm trọng tâm phát triển. Trường đề xuất nhiều chương trình đại học và sau đại học trên các lĩnh vực pháp luật, kinh doanh, kỹ thuật, giáo dục, điều dưỡng, động học và công tác xã hội. Đại học Windsor có nguồn gốc từ một trường theo định hướng khai phóng quy mô nhỏ, được thành lập vào năm 1857. Hiện nay, với hơn 16.500 sinh viên ghi danh vào các chương trình khác nhau, đại học Windsor là một trong các trường đại học lớn nhất của Canada.Với khuôn viên rộng đến 125 mẫu Anh.

 

University of Windsor là một trường đại học toàn diện, lấy sinh viên làm trọng tâm phát triển. Trường đề xuất nhiều chương trình đại học và sau đại học trên các lĩnh vực pháp luật, kinh doanh, kỹ thuật, giáo dục, điều dưỡng, động học và công tác xã hội. Đại học Windsor có nguồn gốc từ một trường theo định hướng khai phóng quy mô nhỏ, được thành lập vào năm 1857. Hiện nay, với hơn 16.500 sinh viên ghi danh vào các chương trình khác nhau, đại học Windsor là một trong các trường đại học lớn nhất của Canada.Với khuôn viên rộng đến 125 mẫu Anh.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

College For Creative Studies

Location: College For Creative Studies, East Kirby Street, Detroit, MI, USAPhone: +1 313-664-7400
Website: http://www.collegeforcreativestudies.edu/
Distance: 6.35 km

Wayne State University

Location: Wayne State University, West Warren Avenue, Detroit, MI, USAPhone: +1 313-577-2424
Website: http://wayne.edu/
Distance: 6.09 km

St. Clair College

Location: St. Clair College - Windsor Campus, Talbot Road West, Windsor, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 519-966-1656
Website: http://www.stclaircollege.ca/
Distance: 7.32 km

University of Windsor

Location: University of Windsor, Sunset Avenue, Windsor, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 519-253-3000
Website: http://www.uwindsor.ca/
Distance: 0 km