fbpx
Đại học Winchester là một trường đại học công lập bán đô thị được thành lập vào năm 1840. Trường nằm tại Hampshire, ở nam nước Anh và có khoảng 6.000 sinh viên. Các cơ sở của trường nằm tại King Alfred và Tây Downs. Các khóa học được tổ chức từ chương trình cơ sở đến trình độ tiến sỹ. Các khoa chính của trường bao gồm Khoa Nghệ thuật, Khoa Giáo dục, Khoa Khoa học xã hội và Khoa Kinh doanh, Luật và Thể thao.

 

Đại học Winchester là một trường đại học công lập bán đô thị được thành lập vào năm 1840. Trường nằm tại Hampshire, ở nam nước Anh và có khoảng 6.000 sinh viên. Các cơ sở của trường nằm tại King Alfred và Tây Downs. Các khóa học được tổ chức từ chương trình cơ sở đến trình độ tiến sỹ. Các khoa chính của trường bao gồm Khoa Nghệ thuật, Khoa Giáo dục, Khoa Khoa học xã hội và Khoa Kinh doanh, Luật và Thể thao.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Winchester

Location: University of Winchester, Sparkford Road, Winchester, Vương Quốc AnhPhone: +44 1962 841515
Website: https://www.winchester.ac.uk/
Distance: 0 km