fbpx
Đại học Thung lũng Thames trở thành đại học năm 1992, nhưng có hơn 140 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật và hướng nghiệp; trường có gần 45.000 sinh viên. Trường có 3 cơ sở: Slough, Reading và Ealing đều nằm trong thung lũng Thames, Tây Luân Đôn. Các khoa học tập khác nhau tại trường bao gồm nghệ thuật và thiết kế, kinh doanh, máy tính, nghệ thuật nấu ăn, giáo dục, tóc và liệu pháp, chăm sóc sức khỏe, quản lý nguồn nhân lực, ngôn ngữ, luật, quản lý, marketing, truyền thông, âm nhạc và biểu diễn, điều dưỡng và hộ sinh, mua bán và hậu cần, khoa học, xây dựng và cơ khí, và du lịch, khách sạn và giải trí.

 

Đại học Thung lũng Thames trở thành đại học năm 1992, nhưng có hơn 140 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật và hướng nghiệp; trường có gần 45.000 sinh viên. Trường có 3 cơ sở: Slough, Reading và Ealing đều nằm trong thung lũng Thames, Tây Luân Đôn. Các khoa học tập khác nhau tại trường bao gồm nghệ thuật và thiết kế, kinh doanh, máy tính, nghệ thuật nấu ăn, giáo dục, tóc và liệu pháp, chăm sóc sức khỏe, quản lý nguồn nhân lực, ngôn ngữ, luật, quản lý, marketing, truyền thông, âm nhạc và biểu diễn, điều dưỡng và hộ sinh, mua bán và hậu cần, khoa học, xây dựng và cơ khí, và du lịch, khách sạn và giải trí.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 6.47 km

West London English School

Location: West London English School, Uxbridge Road, London, UKPhone: +44 20 3198 1888
Website: http://wles.net/
Distance: 0.71 km

Burlington School Of English

Location: The Burlington School of English, Chesilton Road, London, UKPhone: +44 20 7736 9621
Website: http://www.burlingtonschool.co.uk/
Distance: 7.57 km

Frances King School Of English

Location: Frances King School of English, Gloucester Road, London, UKPhone: +44 20 7870 6533
Website: http://www.francesking.com/
Distance: 8.48 km

Hampstead School Of English

Location: Hampstead School of English, Finchley Road, London, UKPhone: +44 20 7794 3533
Website: https://www.british-study.com/adults/english-language-schools/hampstead/
Distance: 9.29 km

Richmond and Hillcroft Adult and Community College

Location: Richmond and Hillcroft Adult Community College, Parkshot, London, UKPhone: +44 20 8891 5907
Website: http://www.rhacc.ac.uk/
Distance: 4.71 km