fbpx

University of Waterloo St. Paul’s University College

Ngày đăng 2019-01-02
Quốc gia Canada
Bằng cấpĐại Học
Xếp hạng
0.0
St. Paul’s University College được thành lập vào năm 1962. Đây là trường trực thuộc Đại học Waterloo và nằm trong khuôn viên trường Waterloo. St. Paul’s có một chương trình học về Phát triển quốc tế bậc cử nhân, trong đó có 8 tháng đi thực tập ở nước ngoài. Trường cũng cung cấp các chương trình “Nghiên cứu nguồn gốc” và “Nghiên cứu tôn giáo”. Khu học xá St. Pauls cung cấp 44 phòng đơn và 136 phòng đôi cho sinh viên lựa chọn, và nhà trường đảm bảo thu xếp được chỗ ở cho tất cả sinh viên năm nhất.

 

St. Paul’s University College được thành lập vào năm 1962. Đây là trường trực thuộc Đại học Waterloo và nằm trong khuôn viên trường Waterloo. St. Paul’s có một chương trình học về Phát triển quốc tế bậc cử nhân, trong đó có 8 tháng đi thực tập ở nước ngoài. Trường cũng cung cấp các chương trình “Nghiên cứu nguồn gốc” và “Nghiên cứu tôn giáo”. Khu học xá St. Pauls cung cấp 44 phòng đơn và 136 phòng đôi cho sinh viên lựa chọn, và nhà trường đảm bảo thu xếp được chỗ ở cho tất cả sinh viên năm nhất.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Waterloo Renison University College

Location: Renison University College, Westmount Road North, Waterloo, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 519-884-4404
Website: https://uwaterloo.ca/renison/
Distance: 0.17 km

University of Waterloo St. Jerome's University

Location: St. Jerome's University, Westmount Road North, Waterloo, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 519-884-8111
Website: https://www.sju.ca/
Distance: 0.2 km

University of Waterloo St. Paul's University College

Location: St. Paul's University College, Westmount Road North, Waterloo, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 519-885-1460
Website: https://uwaterloo.ca/stpauls/
Distance: 0 km

Wilfrid Laurier University

Location: Wilfrid Laurier University, University Avenue West, Waterloo, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 519-884-1970
Website: https://wlu.ca/
Distance: 1.71 km

University of Waterloo

Location: University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Ca-na-đaDistance: 0.71 km